Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการในอำเภอบาเจาะร่วมรับประทานอาหาร

 

DSC06104

 

ดูรูปทั้งหมด