Get Adobe Flash player

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการในอำเภอบาเจาะร่วมรับประทานอาหาร

 

DSC06104

 

ดูรูปทั้งหมด