Get Adobe Flash player

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง 31 ขา ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส โดยผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ ไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

WP 20140814 12 22 26 Pro

 

ดูรูปทั้งหมด