Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง 31 ขา ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส โดยผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ ไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

WP 20140814 12 22 26 Pro

 

ดูรูปทั้งหมด