Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน  20,000 บาท

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ  393,200 บาท 

-การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อซ่อมแซมอาคารสามัญ 008 งบประมาณ 150,000 บาท

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง 31 ขา ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนราธิวาส โดยผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ ไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

WP 20140814 12 22 26 Pro

 

ดูรูปทั้งหมด