Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน  20,000 บาท

-การจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ  393,200 บาท 

-การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อซ่อมแซมอาคารสามัญ 008 งบประมาณ 150,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์พระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำส่วนราชการให้การต้อนรับ

 

IMG20141002114333

 

ดูรูปทั้งหมด