Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์พระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำส่วนราชการให้การต้อนรับ

 

IMG20141002114333

 

ดูรูปทั้งหมด