Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาส ในนามประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์พระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำส่วนราชการให้การต้อนรับ

 

IMG20141002114333

 

ดูรูปทั้งหมด