Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

วันที่ 7 มกราคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้จัดกิจกรรมคืนความสุขให้นักเรียน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การจับฉลากของขวัญ โดยการสนับสนุนของคณะครู ผู้อำนวยการ และ หน่วยงานต่างๆ

1421221290363

 

ดูรูปทั้งหมด