Get Adobe Flash player

กลุ่มโรงเรียนลุโบะสาวอได้จัดโครงการติว O Net ในวันที่ 13-15 มกราคม 2558 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในลุโบะสาวอ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ

1421221073174

 

ดูรูปทั้งหมด