Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

กลุ่มโรงเรียนลุโบะสาวอได้จัดโครงการติว O Net ในวันที่ 13-15 มกราคม 2558 ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในลุโบะสาวอ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ

1421221073174

 

ดูรูปทั้งหมด