Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

3 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ได้จัดพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการนราธิวาส เป็นประธานในพิธี โดยมีว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ และหัวหน้าส่วนราชการ ชุมชนร่วมเป็นเกียรติ

IMG 20150203 100203

 

ดูรูปทั้งหมด