Get Adobe Flash player

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ ได้มอบพันธุ์ไม้ผล และ ป้อนยาพยาธิแพะ ตลอดจนให้คำแนะนำตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างสูง

 

166843

 

ดูรูปทั้งหมด