Get Adobe Flash player

จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

 

-ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(๔ห้องแบบอาชีวะศึกษา)จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙

  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.เอกสารแนบที่ 1

  2.เอกสารแนบที่ 2

  3.เอกสารแนบที่ 3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอและปศุสัตว์อำเภอ ได้มอบพันธุ์ไม้ผล และ ป้อนยาพยาธิแพะ ตลอดจนให้คำแนะนำตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างสูง

 

166843

 

ดูรูปทั้งหมด