Get Adobe Flash player

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

กำลังอัพเดทข้อมูล

 

 

ประชุมวางแผนโครงการ

ประชุมวางแผนการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 9

 

20140825 105446 20140825 105458 20140825 105512

 

 

โครงการเกษตร ปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมพื้นที่

        วันที่  25 สิงหาคม 2557 นายสะแปอิง สะมะแอ ปศุสัตว์อำเภอบาเจาะได้เยี่ยมโรงเรียน และได้ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่าง ๆ

 

20140825 10073320140825 10075420140825 101008

 

ดูรูปทั้งหมด

โครงการเกษตร ปรับพื้นที่

        ทางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองการรับการสร้างโรงเรือนต่าง ๆ เช่น โรงเรีือนแพะ โรงเรือนโค และโรงเพาะเห็ด นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับการแนะนำจากปศุสัตว์อำเภอให้ทดลองปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์โดยทางปศุสัตว์อำเภอได้อนุเคราะห์ประสานงานเพื่อขอพันธุ์หญ้าจากศูนย์พัฒนาพิกุลทอง ทางโรงเรียนจึงใช้โอกาสนี้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อสร้างความรู้ให้นักเรียน

 

IMG 20140831 162247 IMG 20140831 165947 IMG 20140901 100257

IMG 20140910 112458 IMG 20140910 121407 

IMG 20140915 140457

 

 

 

โครงการเกษตร สร้างโรงเรือนต่างๆ

        ในช่วงปิดเทอมของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนต่าง ๆ นำโดยนายพัสดี พงศารุจิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

1413421095418

1413420802098 1413421053886 1413420919104

 

บทความ อื่นๆ ...